Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - RODO - obowiązuje od 24-05-2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że firma Wonder Toy Marcin Jóźko ul. Łąkowa 39, 05-092, Łomianki, NIP 5271311051

(dalej: „Wonder Toy” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest firma Wonder Toy Marcin Jóźko ul. Łąkowa 39, 05-092, Łomianki, NIP 5271311051,

 

2) z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: Wonder Toy, ul. Kalinowa 4, 05-092, Łomianki,

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: orders@wondertoy.pl

 

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

 

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności

utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za

kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji

procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów,

prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o

zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, również dla celów kontrolnych ze strony uprawnionych do tego organów państwowych (np. urzędów skarbowych i celnych), a także na potrzeby organów ścigania lub sądów w przypadku sporów, nadużyć lub przestępstw.

 

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z

prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej

jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań

marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

 

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu

zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów

(kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący

usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności, 

 

7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy

(EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie

zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W

szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w

innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

 

9) ma Pan/Pani prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z

marketingiem bezpośrednim,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten

może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak

możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów

w sklepie internetowym,

 

11) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest

to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu

sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje

zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam

także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od

zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.

 

12) Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Sklepie swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sprzedawcy.

13) Dane osobowe

13.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
  2. przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od Sprzedawcy (adres e-mail)
  3. przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

 

13.2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby skutecznego wywiązania się ze świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

13.3. Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, i inne podmioty, etc) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

 

14) Mailing

14.1. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie mailingu. Mogą to być np. informacje o promocjach czy nowościach w Sklepie.

14.2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu.

14.3. Sprzedawca dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i by nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika.

 

15) Newsletter

15.1. W przypadku udostępnienia w Sklepie usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy nie będący Nabywcami (Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie), mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

15.2. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

 

16) Ciasteczka (cookies)

16.1. Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik wedle własnego uznania może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu. Gdyby takie lub inne trudności wystąpiły prosimy o kontakt w celu zastosowania najdogodnieszego rozwiązania.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel